DIPLOM 1. JULEDAG HALVMARATHON

1. Juledags halvmarathon

Startliste til start kl 8:30 Socialt løb tiden blev 2:33:56

 1. Peter Mogensen
 2. Vivi Bo Mogensen
 3. Lene Juncher
 4. Jørgen Juncher
 5. Henriette Hansen
 6. Annette Urth Jensen 
 7. Freddy ilsvard
 8. Lisbeth Broløs 
 9. Søren urth 
 10. Annette Mikkelsen 
 11. Morten Nohr Rasmussen 
 12. Erika Mikkelsen 
 13. Lars Michael Rasmussen 
 14. Søren Simonsen 
 15. Kent Møller
 16. Hans Erik Møller
 17. Rikke Hedin Bjerre
 18. Jakob Stæhr Hansen 
 19. Kasper Møller 
 20. Helle Kragh Klitgaard
 21. Nicoline Kragh Jørgensen

Startliste til start kl 11:30 socialt løb tiden blev 2:52:02

 1. Jakob Stæhr Hansen
 2. Dorte Pedersen
 3. Hanne Lynard
 4. Anja Sørensen
 5. Lars Michael Rasmussen                              DNF

DIPLOM PILEVEJENS MARATHON 12

Pilevejens marathon nr 12

DeltagerListe 1/2

Tider fra Pilevejens marathon nr 12 d 17-12-2018

 1. Pia Nielsen                                                                         2:03:35
 2. Alex Nielsen                                                                       2:02:52
 3. Charlotte Ullerup                                                               2:04:09
 4. Henriette Hansen                                                               2:04:48
 5. Steffan Suter                                                                     2:17:17
 6. Torben Hoberg                                                                   1:46:01
 7. Morten Thye                                                                       1:58:32
 8. Lars Pedersen                                                                     2:03:40

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                            4:13:56
 2. Anja Sørensen                                                                     4:48:12
 3. Linda Kempel                                                                      4:00:40 
 4. Carl F. Rasmussen                                                               4:13:56
 5. Jakob Diget  Pedersen                                                         3:46:38
 6. Thorkil Lundberg                                                                 4:43:59

DIPLOM-PILEVEJENS 11

Pilevejens marathon nr 11

Tider fra Pilevejens marathon nr 11 d 10-12-2018

DeltagerListe 1/2

 1. Maria Magnusdottir                                           DNS
 2. Susanne Elling                                                 2:39:59
 3. Stinne Petersen                                               2:52:19
 4. Dorthe Petersen                                              2:52:19
 5. Bent Andersen                                                 2:00:05
 6. Charlotte Sørensen                                           DNS
 7. Hanne Schmidt                                                2:34:01
 8. Stefan Suter                                                    2:34:40
 9. Lars Pedersen                                                  2:00:00

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                        3:58:58
 2. Anja Sørensen                                                 5:23:11
 3. Kim Sørensen                                                  4:06:03
 4. Thorkil Lundberg                                             4:52:46
 5. Linda Kempel                                                  4:03:26

DIPLOM-PILEVEJENS 10

Pilevejens marathon nr 10

 1. Tider fra Pilevejens marathon 03-12-2018
 2. Deltagerlist 1/2
 3. Rene Falk Kristensen                                                  2:12:59
 4. Gitte Meilgaard Christensen                                        2:12:59
 5. Sanni Kristensen                                                         2:12:59
 6. Helle Cecilie Løvschal                                                 2:12:59
 7. Stefan Suter                                                               2:19:14
 8. Rune Larsen                                                               2:04:29
 9. Tanja Sørensen Jørgensen                                           2:11:33

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                 4:03:53
 2. Anja Sørensen                                                          5:25:34
 3. Mike Vangsted                                                          4:35:41
 4. Vibeke Reimers                                                        4:35:41
 5. Jakob Diget                                                              4:03:53
 6. Torben Hoberg                                                          4:12:34
 7. Linda Kempel                                                            4:03:53 

VILDMEDDANSIV

VILD MED DANS MT IV

Vild med dans Marathon IV kl 16:30

 1. Anja Sørensen                                                                5:14:33
 2. Tanja Sørensen Jørgensen                                               4:44:06
 3. Sille Ehlert Mogensen                                                      4:44:06
 4. Søren Straarup                                                                4:56:02
 5. Per Klausen                                                                        DNF                

Vild med dans Marathon IV kl 17:30

 1. Lone Friis                                                                      4:22:27
 2. Ricky Andersen                                                              3:58:27
 3. Lars Michael Rasmussen                                                 4:27:02
 4. Mads Duus Sand                                                             4:45:15
 5. Jakob Diget                                                                   4:10:22
 6. Morten Thye                                                                  3:45:57
 7. Kim Sørensen                                                                 3:52:26
 8. Lene Thomsen                                                                  DNF
 9. Jørgen Jakobsen                                                             3:54:07
 10. Sanni Kristensen                                                             4:26:37
 11. Helle Løvschal                                                                4:26:37
 12. Ole Toft                                                                         3:55:20
 13. Carsten Jensen                                                               4:12:47
 14. Mike Vangsted                                                                4:25:54
 15. Vibeke Reimers                                                               4:25:54
 16. Bent Brian Andreasen                                                      3:45:07
 17. Jakob Stæhr Hansen                                                        3:52:26
 18. Søren Kriegbaum                                                             4:09:36

DIPLOM-PILEVEJENS

diplom fra Pilevejens marathon nr 9

Tider fra Pilevejens marathon nr 9

DeltagerListe 1/2

 1. Stefan Suter                                                                      2:15:01
 2. Stinne Petersen                                                                 2:50:10
 3. Dorte Petersen                                                                  2:50:10
 4. Gitte Meilgaard Christensen                                               2:03:23

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                          3:49:44
 2. Anja Sørensen                                                                   5:11:45
 3. Linda Kempel                                                                    3:58:55
 4. Kim Lindmann Christensen                                                 3:53:25
 5. Tanja Sørensen Jørgensen                                                     DNF
 6. Thorkild Korsgaard                                                             4:39:52
 7. Morten Thye                                                                      3:50:33
 8. Lars Pedersen                                                                    3:46:52

Tider fra Juleøls marathon

Tider fra juleølsmarathon d 02-11-2018

løbet var et social løb så alle er noteret for en tid på 9:01:39

 1. Jakob Stæhr Hansen.
 2. Lone Fogsgaard Rasmussen.
 3. Ole Vestergaard Eriksen
 4. Klaus Bertelsen
 5. Martin Bentzen
 6. Kim Hedegaard
 7. Henrik Pedersen
 8. Henning Lorenzen
 9. Søren Skytte
 10. Torben Nielsen
 11. Søren Straarup Nielsen
 12. Martin Lauritsen
 13. Jesper Kjergaard-Jensen
 14. Bent Brian Andreasen
 15. Søren Kriegbaum
 16. Mikkel Hjortshøj Haastrup

tider fra Pilevejens marathon 8

Tider fra pilevejens marathon nr 8 d 01-10-2018

DeltagerListe 1/2

 1. Hans Lindhøj Nielsen                                                             2:22:31
 2. Dorte Petersen                                                                      2:52:35
 3. Stinne Petersen                                                                     2:52:35
 4. Tanja Sørensen Jørgensen                                                     2:00:31
 5. Peter Sams                                                                           2:10:47
 6. Bente Morild                                                                         2:24:55
 7. Susanne Elling                                                                       2:41:57                   

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                                  DNF
 2. Morten Thye                                                                          3:39:18
 3. Anja Sørensen                                                                        5:04:26
 4. Thorkild Korsgaard                                                                 4:47:28
 5. Linda kempel                                                                         4:04:37
 6. Steffan Suter                                                                         4:50:46
 7. Kim Lindmann Christensen                                                     3:53:57

Tider fra Pilevejens marathon nr 7.5

Tider fra Pilevejens marathon 7.5 d 20-08-2018

DeltagerListe 1/2

 1. Steffan Suter                                                                           2:13:54
 2. Tanja Sørensen Jørgensen                                                        2:05:26

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                                   4:06:51
 2. Morten Thye                                                                              3:50:46
 3. Niels Mose Kristensen                                                                 4:06:51
 4. Anja Sørensen                                                                            5:08:04
 5. Jørgen Jakobsen                                                                         3:39:51

TIDER FRA IKKE FYRRE FED OG FÆRDIG ENDNU-LØBET

TIDER FRA IKKE FYRRE FED OG FÆRDIG ENDNU -LØBET

DeltagerListe 50 km

 1. Carsten Lindberg Hartvigsen                                                             DNS
 2. Rene Thomassen                                                                             4:31:24

Deltagerliste 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                                           5:18:09
 2. Morten Thye                                                                                       3:46:26
 3. Anja Sørensen(earlystart)                                                                    5:24:29
 4. Jane Duch Kallestrup(earlystart)                                                          4:57:23
 5. Stefan Suter(earlystart)                                                                      5:13:54
 6. Tanja Sørensen Jørgensen(earlystart)                                                  4:52:00
 7. Per Klausen(earlystart)                                                                       5:13:52
 8. Larisa Valerko Sørensen                                                                      4:37:08
 9. Jørgen Jakobsen                                                                                 4:04:58
 10. Kim Sørensen(earlystart)                                                                     4:30:00
 11. Per Jakobsen                                                                                      4:04:58
 12. Cathrine Jeppesen                                                                              4:24:19
 13. Henrik Bøge Madsen                                                                            4:24:32
 14. Henrik Alexandersen                                                                           3:50:50
 15. Lars Michael Rasmussen                                                                      3:55:18
 16. LeneThomsen                                                                                     4:30:00

DeltagerListe 1/2

 1. Anders Jul Nielsen                                                                            1:53:18
 2. Karsten Kristensen                                                                            1:53:18
 3. Thomas Frandsen                                                                              
 4. Stinne Boye(earlystart)                                                                      3:04:44
 5. Dorte Petersen(earlystart)                                                                 3:04:44
 6. Morten Nohr Rasmussen                                                                     1:55:46
 7. Peter Olander Andersen                                                                     2:12:00
 8. Bent Andersen(earlystart)
 9. Fru Bent Andersen(earlystart)
 10. Anne Gammelby Lybecker                                                                  2:20:00
 11. Lene Juncher                                                                                    2:08:32
 12. Jørgen Juncher                                                                                 1:38:39
 13. Rita S. Hansen                                                                                   2:08:29
 14. Kristian Brantlov                                                                                2:27:31
 15. Bjørn Sørensen
 16. Britt Nielsen                                                                                     2:15:48
 17. Rune Larsen(earlystart)                                                                     2:09:38
 18. Søren Straarup Nielsen                                                                      2:22:49
 19. Lene Straarup Nielsen                                                                       2:31:36
 20. Søren Kriegbaum                                                                              1:54:07
 21. Charlotte Alexandersen                                                                     2:02:46
 22.  Torben Sibbern Larsen                                                                     1:50:44
 23. Jette Buchwald Pedersen                                                                  2:02:46
 24. Birgit Rønne                                                                                     2:20:45
 25. Stella Bentzen                                                                                 2:29:00
 26. Søren urth                                                                                       1:56:06

Mortens marathon nr 100

Tider fra Morten Thyes marathon nr 100  d.16-06-2018

Deltagerliste 1/2

 1. Lise Bugtrup Henneberg                                         2:37:02
 2. Rikke Grimnitz                                                       2:32:26
 3. Jørgen Juncher                                                      1:39:53
 4. Lene Juncher                                                         2:04:01
 5.  Rikke Moltke Steen                                               2:17:01
 6. Heidi Hansen                                                         2:04:59
 7. Nikolej Hansen                                                      2:17:39
 8. Stinne Boye Petersen                                             3:06:01
 9. Dorte Petersen                                                      3:06:01
 10. Claus Støvring-Eriksen                                           1:52:36
 11. Christina Støvring-Eriksen                                      2:19:21
 12. Lene Straarup Nielsen                                            2:39:12
 13. Palle Ditlev Rasmussen                                           2:17:29
 14. Hanne Skov                                                            2:28:13
 15. Bent Andersen                                                       1:52:17
 16. Jane Egbo                                                              2:17:05
 17. Søren Rosenberg Mørch                                          1:53:33
 18. Mikkel Rosenberg Andersen                                    1:43:14
 19. Jens Bulh Christensen                                            2:32:30
 20. Stella Bentzen                                                       2:30:23
 21. Martin Bentzen                                                      1:56:53

 

Deltagerliste 1/1

 1. Morten Thye(Marathon nr 100)                              4:32:25
 2. Torben Hoberg                                                      4:12:47
 3. Jakob Stæhr Hansen                                             5:32:25
 4. Connie Lundegaard Sørensen                                 4:05:00
 5. Kristian Werner                                                    3:34:29
 6. Søren Straarup Nielsen                                            DNF
 7. Rene Thomassen                                                   4:32:25
 8. Carl F Rasmussen                                                 3:49:01
 9. Bent Brian Andreasen                                           3:41:41
 10. Vagn Kirkelund                                                     4:07:41
 11. Peter Dreholt                                                       4:45:19
 12. Per Jakobsen                                                        3:40:34
 13. Magnus Brix                                                         3:53:07
 14. Palle Brix                                                             3:53:09
 15. Anja Sørensen                                                      5:04:17
 16. Kim Sørensen                                                         DNF
 17. Tanja Sørensen Jørgensen                                       DNF
 18. Jørgen Jakobsen                                                  4:05:00

Aldrig har nogen været så håbløs bagud som Morten, marathon

TIDER FRA ALDRIG HAR NOGEN VÆRET SÅ HÅBLØS BAGUD SOM MORTEN, MARATHON D 28-05-2018

DeltagerListe 1/2

 1. Steffan Suter                                                                          2:29:51
 2. Henrik Prindahlsen                                                                  2:29:47
 3. Stinne Boye Petersen                                                              2:47:34
 4. Dorte Petersen                                                                       2:47:34
 5. Rie Nystrup                                                                            2:18:15
 6. Lone Fogsgaard Rasmussen                                                       DNS

DeltagerListe 1/1

 1. Morten Thye                                                                          3:38:57
 2. Jakob Stæhr Hansen                                                              4:49:56
 3. Anja Sørensen                                                                       5:13:39
 4. Katja Walther Bjerre                                                             3:55:00
 5. Tanja Sørensen Jørgensen                                                     4:44:47
 6. Søren straarup Nielsen                                                          4:57:24
 7. Karen Bente Holmgaard                                                           DNS
 8. Jane Duch Kallestrup                                                            5:02:20
 9. Peter Dreholt                                                                       4:49:56 

RØDT LØB VI 01-05-2018

TIDER FRA RØDT LØB VI

DeltagerListe 1/2

 1. Kennet Danielsen                                                         1:56:00
 2. Steffan Suter                                                               2:27:12
 3. Maria Magnusdottir
 4. Jonas Ahlstrøm                                                            2:13:30
 5. Maria Harbo                                                                 2:13:30
 6. Claus Støvring-Eriksen                                                  1:47:50
 7. Christina Støvring-Eriksen                                             2:11:33
 8. Annika M Johansen                                                       1:48:25
 9. Kenneth Richardt Jensen                                              2:11:33
 10. Katja Fynbo Andreasen                                                 1:55:47
 11. Henrik Prindahlsen                                                       2:27:56
 12. Lene Thomsen                                                              1:45:56
 13. Lone Fogsgaard                                                            1:59:00
 14. Jane Duch Kallestrup                                                    2:24:22

DeltagerListe 1/1

 1. Morten Thye                                                             3:24:53
 2. Jakob Stæhr Hansen                                                  4:58:33
 3. Peter Klarlund                                                           5:31:31
 4. Anja Sørensen                                                           5:31:31
 5. Carl F Rasmussen                                                       3:50:00
 6. Jesper klysner                                                           3:49:00
 7. Jørgen Jakobsen                                                        3:46:10 
 8. Peter Harritsø                                                            3:02:19
 9. Ole Toft                                                                     3:48:02
 10. Bente Morild                                                              4:58:33
 11. Tina Gerster Nygaard                                                 4:24:59
 12. Peter Holm Dreholt                                                    4:37:31

HM DR MARGRETHE D II'S FØDSELSDAGS MARATHON 16-04-2018

TIDER FRA "HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE D II'S FØDSELSDAGS MARATHON

HALVMARATHON

 1. Jannie Nygaard                                                              2:11:33
 2. Peter Nygaard                                                                2:11:33
 3. Stinne Boye                                                                    2:47:55
 4. Dorte Petersen                                                               2:47:55
 5. steffan Suter                                                                  2:13:28
 6. Peter Sams                                                                     2:05:46
 7. Jan Knudsen                                                                   2:04:02

MARATHON

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                      4:38:39
 2. Morten Thye                                                                  3:53:23
 3. Anja Sørensen                                                                4:54:11
 4. Bent Brian Andreasen                                                     3:34:16
 5. Linda Kempel Jørgensen                                                 3:53:23
 6. Henrik Bøge Madsen                                                       4:20:29

FDF-LØBET IIl D 13-04-2018

TIDER FRA FDF LØBET lll

HALVMARATHON

 1. Christina Støvring-Eriksen                                            2:19:03
 2. Claus Støvring-Eriksen                                                 1:45:21
 3. Thomas Lundø                                                             2:19:03
 4. Lene Juncher                                                               2:13:11
 5. Søren Urth                                                                      DNF
 6. Morten Nohr Rasmussen                                               1:57:01
 7. Jørgen Juncher                                                            1:51:13
 8. Rikke Byskov                                                                 DNS
 9. Lene Straarup Nielsen                                                  2:21:58
 10. Søren Straarup Nielsen                                                 2:13:11
 11. Carsten Møller                                                            IKKE OPLYST
 12. Michael Mikkelstrup                                                     1:46:15
 13. Per Klausen                                                                 2:22:57

MARATHON

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                           3:36:35          
 2. Morten Thye                                                                       3:29:46
 3. Mads Duus Sand                                                                  4:29:59
 4. Anja Sørensen(earlystart)                                                   5:08:13       
 5. Berit Jessen                                                                       4:46:19
 6. Carl F Rasmussen                                                               3:50:58
 7. Lene Thomsen                                                                    3:51:50              

Pilevejens marathon nr 7 D 05-03-2018

TIDER FRA FRA PILEVEJENS MARATHON NR 7

HALVMARATHON

 1. Steffan Suter                                                                 2:21:57
 2. Nikolaj Hansen                                                                 DNS
 3. Carsten Kjøbeløv                                                            2:36:25
 4. Lotte Kjøbeløv                                                               2:36:25
 5. Kristin Manstrup                                                                DNS
 6. Berit Jessen                                                                   2:27:35
 7. Mikkel Andersen Rosendalh                                             1:51:30

MARATHON

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                       3:56:36
 2. Morten Thye                                                                   3:56:36
 3. Lars Pedersen                                                                   DNF
 4. Katja Fynbo Andreasen                                                      DNF
 5. Anja Sørensen                                                                 5:26:04
 6. Jakob Diget Pedersen                                                      3:53:18
 7. Tanja Sørensen Jørgensen                                                4:50:16

FDF-LØBET II

TIDER FRA FDF-LØBET II d. 23-02-2018

DELTAGERLISTE 1/2MARATHON

 1. Bent Andersen                                                                           1:55:00
 2. Hanne Skov Andersen                                                                 2:18:27
 3. Lisbeth Broløs                                                                            2:20:14
 4. Jette Bruun                                                                               2:20:14
 5. Morten Nohr Rasmussen                                                             1:58:46
 6. Rikke Molke Steen                                                                     1:57:59
 7. Lars Pedersen                                                                            1:57:53
 8. Kurt Sørensen                                                                            2:00:55
 9. Jane Egbo                                                                                 2:15:02
 10. Rasmus Hansen                                                                          
 11. Jannie Nygaard                                                                          2:20:14
 12. Peter Nygaard                                                                           1:58:55
 13. Per Jørgensen                                                                           1:37:00
 14. John Øllegaard Pedersen                                                            1:35:19
 15. Thomas Lundø Nielsen                                                                2:11:34
 16. Claus Støvring-Eriksen                                                                1:42:43
 17. Christina Støvring-Eriksen                                                           2:11:34
 18. Carsten Møller(24.6KM)                                                              2:22:11
 19. Pia Sandberg(24,6KM)                                                                2:22:11
 20. Michael Marquez Nygaard                                                           1:58:55
 21. Lene Juncher                                                                             2:20:14

DELTAGERLISTE 1/1MARATHON

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                           4:14:40
 2. Katja Fynbo Andreasen                                                       4:13:40
 3. Charlotte Dalsgaard                                                            3:43:30
 4. Bjørn Sørensen                                                                   3:37:52
 5. Mads Duus Sand                                                                  4:36:17
 6. Carl F Rasmussen                                                                4:01:10
 7. Anja Sørensen(Earlystart)                                                   5:14:47
 8. Per Klausen(earlystart)                                                       4:57:27

FDF-LØBET

TIDER FRA FDF-LØBET d 02-02-2018

DeltagerListe 1/1

 1. Jakob Stæhr Hansen                                                         3:48:31
 2. Anja Sørensen(earlystart)                                                  5:08:23
 3. René Thomassen                                                               3:53:09
 4. Jørgen Jakobsen                                                               3:53:09
 5. Torben Hoberg                                                                  3:57:01
 6. Morten Thye                                                                     3:48:31
 7. Linda Kempel Jørgensen                                                   4:06:59              
 8. Jens Rasmussen                                                                4:06:59
 9. Lone Fogsgaard                                                                 4:39:00
 10. Henrik Pedersen                                                                4:39:00
 11. Thorkil Lundberg(earlystart)                                              4:46:24                       

DeltagerListe 1/2

 1. Lene Juncher                                                                        2:06:01
 2. Jørgen Juncher                                                                     1:40:56
 3. Mikkel Andersen Rosendahl                                                    1:59:20
 4. Søren urth                                                                            2:06:13
 5. Helle Kragh Klitgaard                                                            2:03:19
 6. Annette Urth Jensen                                                             2:03:19
 7. Sille Nielsen                                                                          2:27:41
 8. Sille's mor
 9. Steffan Suter                                                                        2:27:41
 10. Peter Dreholt                                                                        2:05:19
 11. Katja Fynbo Andreasen                                                         1:59:47
 12. Thomas Lundø                                                                      2:11:00

pilevejens ultra 1

 1. Ole Toft                                                                                  5:03:13
 2. Bjørn Sørensen                                                                        5:07:17
 3. Jakob Stæhr Hansen                                                                5:07:17

Del siden